Sport- en Preventieakkoord

Inleiding

Yes, Velsen heeft een lokaal Sport- en preventieakkoord! Op vrijdag 3 juli 2020 werd dit op feestelijke wijze gepubliceerd en ondertekend in het bijzijn van Wethouder Sport Bram Diepstraten, Wethouder Gezondheid Marianne Steijn, de sportformateurs, stuurgroep en deelplaneigenaren als vertegenwoordigers van de projectgroepen.

24 plannen
Dankzij de bijdragen en inbreng van heel veel organisaties en mensen uit de gemeente Velsen telt het akkoord maar liefst 24 plannen. Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen is er een geweldige basis gelegd om de komende jaren de lokale sport te versterken en meer inwoners in beweging te krijgen.

Trots
Het enthousiasme, de grote betrokkenheid en de bereidheid van zoveel partijen om actief mee te doen, hebben mij geraakt. Ik wil allereerst al deze mensen en organisaties uit o.a. de sport, het onderwijs, de zorg, het welzijnswerk en het bedrijfsleven daarvoor bedanken! Ik ben enorm trots op het resultaat en op de mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan het bereiken van dit akkoord. En nodig iedereen van harte uit ook in de uitvoering zo betrokken te blijven of te raken. Aldus Wethouder Sport, Bram Diepstraten.

Preventie
Het resultaat van deze samenwerking is meer dan een Sportakkoord; preventie speelt ook een belangrijke rol. Daarmee belichaamt het Velsense Sport- en Preventieakkoord de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Door in te zetten op preventie hopen we -naast het plezier dat sport geeft en de invloed die het heeft op fysieke en sociale ontwikkeling- met zijn allen in de toekomst ook veel maatschappelijke winst te halen: een gezondere bevolking, sneller aan het werk, minder gebruik van zware zorg, minder eenzaamheid, etc. etc. Met andere woorden: een vitalere en gelukkiger samenleving.

---------------------------------------------
Klik op de buttons voor meer informatie.
Of neem contact op met Tim Joon (tjoon@sportsupport.nl) of Femke van Baarsen (fbaarsen@velsen.nl).

Video

In de spotlights
projecten uitgelicht
Nieuwe aanvraag indienen
Budget beschikbaar
Route en totstandkoming
Achtergrondinformatie
Leesversie
DOWNLOAD
Preventieakkoord