Subsidies verenigingen

Het faciliteren en organiseren van sport in de gemeente kost geld. Voor sportorganisaties bestaan de vaste inkomsten vooral uit lidmaatschapsgelden. Aanvullend hierop bestaan er financiële mogelijkheden als subsidies, fondsen en sponsoring. Sommige regelingen zijn landelijk of provinciaal, maar ook de gemeente Velsen kent enige subsidiemogelijkheden.

Sportloket Velsen verstrekt, mits de vereniging aan de voorwaarden voldoet subsidies voor o.a.:

  • Jeugdsportsubsidie
  • Kadersubsidie
  • Jubileumactiviteiten
  • Sportevenementen en toernooien
  • Schoolsportactiviteiten
  • Sportprojecten en doelgroepen

https://sportloketvelsen.nl/subsidies

Om een subsidie aan te vragen dient het aanvraagformulier te worden ingevuld. U treft deze aan via bovenstaande link. Tevens kunt u daar meer informatie lezen over bestaande subsidiemogelijkheden.

Contact